Skip to main content

Om Als Gokart Klub

Klubben blev stiftet i forbindelse med anlæggelse af gokartbanen ved Asserballe på Als.

I 1991 blev klubben medlem af DASU.

I 2007 overtager klubben Als Gokart Center.

I 2011 skifter Als Gokart Center navn til Sønderborg Racing Center.