Skip to main content

dasu logo1

Dansk Automobil Sports Union (DASU)

er hovedorganisation for al organiseret bilsport i Danmark. Omkring 8.000 medlemmer er fordelt på ca. 100 klubber rundt omkring i landet.

Blandt DASU’s aktiviteter er banesport, karting, rally, bilorientering, MRC og dragracing.

Dansk Automobil Sports Union er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund (DIF), den internationale motorsportsorganisation, FIA, det internationale kartingforbund, CIK og det europæiske forbund for radiostyrede biler, EFRA.

DASU.dk finder du info om DASU’s klubber, baner i danmark, DASU’s tværgående udvalg etc.
Er man interesseret i at deltage på et DASU officials kursus, kan man kontakte bestyrelsen for nærmere information.